Výzva Libocký rybník
(75 signatářů)

VÝZVA

zastupitelům Městské části Praha 6

k zastavení územního řízení na břehu Libockého rybníka

Libocký rybník je oázou skutečné přírody v malebné části Prahy 6 - Liboc, pod severním svahem obory Hvězda. Od konce 18.století, kdy byl založen jako zdroj vody pro Pražský hrad, slouží rybník obyvatelům Prahy k odpočinku a relaxaci, především díky jeho přírodnímu rázu a historickému okolí. Maminky s kočárky, mateřské školy, rybáři, rodiny s dětmi, důchodci – ti všichni se sem chodí projít, relaxovat, sportovat a zapomenout na starosti všedního dne. Dnes tento kousek přírody používají nejen občané staré i nové Liboce, ale i mnozí další, kteří v létě využívají procházející cyklostezku a v zimě zamrzlý rybník ke sportovním radovánkám.

O to více nás zaskočilo a popudilo, že na žádost soukromého investora se má kolem jihovýchodní části rybníka upravit prašná cesta tak, aby se osadila semafory, které budou „řídit dopravu“ na úseku zhruba 250 m pro osobní auta pro nově zamýšlený bytový dům, a na konci cesty, v odlehlé části a přírodně nejbohatší části rybníka, se má vybudovat točna pro hasičské a popelářské vozy. Tato v současnosti pěší cesta má být přeměněna na silnici s neoddělenou částí pro pěší a je těžko představitelné, aby se zde míjela auta a chodci. Navíc se tak díky zavedení dopravy kolem rybníka zcela zničí jeho přírodní a odpočinkový ráz a z malebné části přírody se stane lákavé místo pro další developery. Znehodnotí se prostředí pro občany a díky plánované točně se výrazně zvýší znečištění rybníka nečistotami z projíždějících i parkujících aut.

Ve smyslu této výstavby bylo dne 10.5.2011 zahájeno územní řízení „Prodloužení veřejného osvětlení, kabelových rozvodů 1kV pro dopravní zabezpečení a umístění točny“ Spis. Zn.: SZ MCP6 037201/2011/OV/Krá, Č.j. MCP6 109522/2011. V reakci na toto řízení bylo na stavební úřad zasláno 32 písemných námitek od obyvatelů Liboce a vzniklo Libocké občanské sdružení. To má za cíl chránit rybník a jeho přírodní ráz, jako i nejbližšího okolí od podobných necitlivých zásahů a pochybných rozhodnutí stavebního úřadu. Toto řízení není v této chvíli jediné, v blízkosti západní hráze rybníka je v této chvíli vedeno územní řízení Bytový dům se dvěma nadzemními sekcemi včetně napojení na infrastrukturu při ulici Rybničná v Praze 6 - Liboci“, č.j.: MCP6 064516/2011, Spis.zn.: SZ MCP6   103001/2010/OV/Krá, který je svými rozměry a výškou přes 13 m zcela necitlivě a megalomansky na přání developera napasován do současné zástavby, a pokud se takto zrealizuje, znepříjemní život mnoha lidem z blízkého okolí.

Vyzýváme tedy představitele městské části Prahy 6, především zastupitele i starostku, aby se zasadili o zastavení těchto územních řízení, které pokud se zrealizují, výrazně zhorší životní prostředí občanů Liboce.

Tuto výzvu můžete podepisovat na stránkách Libockého občanského sdružení nebo na podpisové archy, které roznášíme po Liboci a okolí. Dne 10.6.2012 výzvu se všemi podpisy odešleme zastupitelům a starostce městské části Praha 6.

V Praze, 15. května 2012

jménem Libockého občanského sdružení:
Josef Soušek,
Kamil Vlček, předseda sdružení,
Vladimíra Tomanová,
Lenka Špičáková,
Kateřina Kubešová

Zobrazit # 
# Jméno Příjmení Datum Město
21 Monika Veisová 04 Červen 2012 11:57 Praha 6
22 Jitka Adámková 04 Červen 2012 12:47 Praha 6 Liboc
23 Eva Lahodová 04 Červen 2012 16:58 Praha 6
24 Vendulka Novotná 04 Červen 2012 18:31 Praha 6
25 Julie Najbrtová 04 Červen 2012 19:03 Praha 6
26 Tamara Bartošová 04 Červen 2012 20:36 Praha 6
27 Marketa Macíková 04 Červen 2012 23:35 Praha 6
28 Barbora Lahodová 05 Červen 2012 00:43 16200
29 Vojtěch Šust 05 Červen 2012 00:49 Praha 6
30 Helena Jiránková 05 Červen 2012 03:14 Praha 4
31 Luboš Dbalý 05 Červen 2012 11:21 Praha
32 Markéta Janotová 05 Červen 2012 13:06 Praha 3
33 Jiri Kapoun 05 Červen 2012 14:17 Hradec Kralove
34 Miluse Kallistova 05 Červen 2012 14:18 Hradec Kralove
35 Lucie Svobodová 05 Červen 2012 14:34 Praha 6
36 Martina Maldonado 05 Červen 2012 15:42 Praha 6
37 Zuzana Svobodová 05 Červen 2012 19:10 Praha 6
38 Jana Schmidová 06 Červen 2012 00:36 Praha 6
39 Jan Antonů 06 Červen 2012 01:59 Praha 6
40 Jaroslav Šerák 06 Červen 2012 02:15 Praha 6
Strana 2 z 4
joomla templateinternet security reviews
Tvorba stránek: Kamil Vlček, Praha - Liboc
Agriculture template by kaspersky review