Lesní školka
Zamítnutá žádost
Úterý, 26 Duben 2016 22:47

Černé stavby u Libockého rybníka jsou konečně oficiálně černé. Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6 zamítl žádost o dodatečné povolení na stavební úpravy čtyř z pěti chatek. Majitelé se však odvolali k Magistrátu hl. města Prahy, zřejmě počítají se změnou územního plánu ze současného lesního pozemku na zahrádkářskou osadu. Nařídí Magistrát jejich odstranění nebo schválí změnu územního plánu a tím černé stavby legalizuje ?

Dokumenty ke stažení:

Aktualizováno ( Středa, 15 Červen 2016 22:43 )
 
Černé stavby u Libockého rybníka
Neděle, 10 Leden 2016 20:23

Tři pohledy na černé stavby u Libockého rybníka

Zvesela

Potřebujete stavět, rekonstruovat? Nezdržujte se s žádostmi, povoleními a formalitami a rovnou stavte! Kupte nestavební pozemek, třeba bývalé zahrádky v tzv. holubářské kolonii u Libockého rybníka. Srovnejte chatky se zemí, navozte tuny zeminy bůh ví odkud, postavte domky nové, větší, a plně vybavené. Nezapomeňte je pronajmout, ať tu nestojí nadarmo. Kanalizaci vyřešte probouráním do dešťového svodu z Petřin. A když náhodou někdo upozorní Stavební úřad na vaše nezákonné jednání, buďte v klidu. Stavební úřad využije všech zákonných i nezákonných lhůt k vyjádření-nevyjádření. Aby mohl stavby dodatečně povolit, musíte zažádat o změnu územního plánu, protože dle stávajícího tu nic stát nemůže. Že se proti změně postavila komise územního rozvoje? Není problém. Rada MČ na podnět Ing. arch. Smutné doporučí. A za rok za dva zažádáte o další změnu, tentokrát již na pořádnou výstavbu. Normální podnikatelský záměr. To dá rozum.

P.S. Na černé stavby upozornilo Libocké občanské sdružení v květnu 2014. V současné době se na Magistrátu projednává žádost o změnu územního plánu doporučená radou MČ P6.

Lenka Špičáková, Libocké občanské sdružení z. s.

Vážně

Naše sdružení během května 2014 zjistilo, že se na místě holubářské kolonie v těsné blízkosti Libockého rybníka upravuje pozemek a staví zahradní domky. Některé domky stojí částečně na základech bývalých srubů, některé jsou postaveny zcela nově. Výstavba probíhá v zelené zóně sousedící s biokoridorem, kde je podle územního plánu vyloučena výstavba. Investoři také zpevnili a rozšířili lesní cesty přímo přetínající biokoridor. Díky stavbám přichází jihovýchodní roh rybníka o přírodní charakter, snižuje se biodiverzita flóry a fauny.

Odbor výstavby MČ Praha 6 nám obratem potvrdil, že jde o černou stavbu. Požádali jsme proto o zahájení řízení o odstranění stavby. Bohužel, úřad neodpovídal ani na naši opětovnou urgenci a proto jsme v listopadu 2014 podali stížnost na nadřízený orgán na Magistrátu hlavního města Prahy. Až poté nám v prosinci 2014 poslal odpověď vedoucí Odboru výstavby MČ Prahy 6 ing. Malotín. Znovu potvrdil, že se jedná o neoprávněnou stavební činnost.

Investor nové domky již pronajímá k bydlení. V březnu 2015 požádal o dodatečné povolení výstavby a v září 2015 bylo řízení opravdu vyhlášeno. Komise územního rozvoje pro Prahu 6 se záměrem povolení výstavby vyjádřila nesouhlas. Doufejme, že podobně bude znít rozhodnutí Stavebního úřadu a přírodní a rekreační zóna mezi Libockým rybníkem a Petřinami zůstane zachována.

Kamil Vlček, předseda Libockého občanského sdružení, z.s.

Souhrnně

Chaty jsou postaveny bez jakéhokoliv povolení, už 2 roky se snažíme o jejich odstranění, ale stavební úřad společně s investorem jen hledá možnost jak stavby proti územnímu plánu zlegalizovat. Reakce od stavebního úřadu je vágní, hledá argumenty jak investorovi vyjít vstříct, jako by zde radnice byla volena developery a ne občany.

Josef Soušek, Libocké občanské sdružení z. s.

Přečtěte si také starší příspěvek s větším množstvím detailů a obrázky

 

Aktualizováno ( Neděle, 10 Leden 2016 20:51 )
 
Lesní školka aneb domky na černo
Úterý, 31 Březen 2015 21:38

Nezákonná výstavba zahradních domků a jejich následný pronájem

Během května 2014 jsme zjistili stavební úpravy a novou výstavbu zahradních domků bývalé holubářské kolonie na pozemku parc. č . 344/26 v k.ú. Veleslavín

lesni skolka mapa
Dne 1.6.2014 jsme podali k Odboru výstavby MČ P6 žádost o informace ohledně této probíhající výstavby. Podle sdělení Odboru výstavby z 5.6.2014 bylo v obou případech zjištěno provádění stavebních a terénních prací BEZ ROZHODNUTÍ, SOUHLASU či jiného opatření stavebního úřadu !!!    

Proto jsme se na úřad obrátili dne 16. června 2014 s podnětem k zahájení řízení o odstranění stavby. Úřad MČ Praha 6 neodpovídal ani na naši opětovnou urgenci.    

lesni skolka foto

Takže jsme 5.11.2014 podali stížnost na nadřízený orgán Odboru stavebnímu a územního plánování Magistrátu hlavního města Prahy žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.

Až po té, nám konečně 9.12.2014 poslal odpověď vedoucí odboru výstavby Prahy 6, ing.Petr Malotín, kde potvrdil, že na základě místního šetření a po inventuře dochovaných dokladů se lze oprávněně domnívat, že se jedná o neoprávněnou stavební činnost.

To, že jde o černé stavby, které v této lokalitě nikdy nebyly, je v této chvíli zcela zřejmé. Kolem Libockého rybníka a následně v této části zalesněného svahu probíhá biokoridor (na plánu dole červeně). Jakákoliv výstavba v takovémto rozsahu ničí tuto část přírodní klidové zóny.

biokoridor

Drzost investora a majitele pozemku Městská rekreační s.r.o. šla tak daleko, že na černo postavené domky pronajímá k bydlení za 10.000 Kč/měsíc, jak se můžete sami přesvědčit zde (inzerát byl dříve umístěn zde).    

Chaty (zahradní domky) se nacházejí v zóně LR (zeleň lesní) podle platného územního plánu.

Nezákonná výstavba zahradních domků a jejich následný pronájem

Během května 2014 jsme zjistili stavební úpravy a novou výstavbu zahradních domků bývalé holubářské kolonie na pozemku parc. č . 344/26 v k.ú. Veleslavín

 

            Dne 1.6.2014 jsme podali k Odboru výstavby MČ P6 žádost o informace ohledně této probíhající výstavby. Podle sdělení Odboru výstavby z 5.6.2014 bylo v obou případech zjištěno provádění stavebních a terénních prací BEZ ROZHODNUTÍ, SOUHLASU či jiného opatření stavebního úřadu !!!

            Proto jsme se na úřad obrátili dne 16. června 2014 s podnětem k zahájení řízení o odstranění stavby. Úřad MČ Praha 6 neodpovídal ani na naši opětovnou urgenci.

            Takže jsme 5.11.2014 podali stížnost na nadřízený orgán Odboru stavebnímu a územního plánování Magistrátu hlavního města Prahy žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.

 

            Až po té, nám konečně  9.12.2014 poslal odpověď vedoucí odboru výstavby Prahy 6, ing.Petr Malotín, kde potvrdil, že  na základě místního šetření a po inventuře dochovaných dokladů se lze oprávněně domnívat, že se jedná o neoprávněnou stavební činnost.

 

To, že jde o černé stavby, které v této lokalitě nikdy nebyly, je v této chvíli zcela zřejmé. Kolem Libockého rybníka a následně v této části zalesněného svahu probíhá biokoridor. Jakákoliv výstavba v takovémto rozsahu ničí tuto část přírodní klidové zóny.

 

Drzost investora a majitele pozemku Městská rekreační s.r.o. šla tak daleko, že na černo postavené domky pronajímá k bydlení za 10.000 Kč/měsíc, jak se můžete sami přesvědčit zde. (foto – kopie webu) 

           

Chaty (zahradní domky) se nacházejí v zóně ZMK (zeleň lesní) podle platného územního plánu.

Aktualizováno ( Středa, 13 Leden 2016 21:45 )
 


joomla templateinternet security reviews
Tvorba stránek: Kamil Vlček, Praha - Liboc
Agriculture template by kaspersky review