Výzva zastupitelům
Podepisujte výzvu zastupitelům
Neděle, 20 Květen 2012 00:09

Při rozhodnutí o zamítnutí nebo schválení výstavby na břehu Libockého rybníka se chceme pokusit přesvědčit zastupitele Městské části Praha 6 výzvou k zastavení probíhajícího řízení. Výzvu se sebranými podpisy obyvatel Liboce, kteří nesouhlasí s plánovanou výstavbou,  odešleme co nejdříve zastupitelům.  Doručíme ji do schránek po Liboci v týdnu 21.-27. května a další týden budeme osobně sbírat podpisy. 

Text výzvy v PDF, včetně podpisových archů

Výzvu můžete podepsat i zde na těchto stránkách.

Informace o řízení najdete na našich stránkách zde a spolu s fotografiemi místa zde

Aktualizováno ( Středa, 20 Červen 2012 21:47 )
 
Text výzvy
Sobota, 19 Květen 2012 01:36

VÝZVA

zastupitelům Městské části Praha 6

k zastavení územního řízení na břehu Libockého rybníka

Libocký rybník je částí skutečné přírody v malebné část Prahy 6 - Liboc, pod strání pod Hvězdou. Od konce 18.století, kdy byl založen jako zdroj vody pro Pražský hrad, slouží rybník obyvatelům Prahy k odpočinku a relaxaci, především díky jeho přírodnímu rázu a historickému okolí. Maminky s kočárky, mateřské školy, rybáři, rodiny s dětmi, důchodci – ti všichni se sem chodí projít, relaxovat, sportovat a zapomenout na starosti všedního dne. Dnes tento kousek přírody využívají nejen občané staré i nové Liboce, ale i mnozí další, kteří v létě využívají procházející cyklostezku a v zimě zamrzlý rybník ke sportovním radovánkám.

O to více mnoho zmíněných zaskočilo a popudilo, že na žádost soukromého investora se má kolem části rybníka upravit prašná cesta tak, aby se osadila semafory, které budou „řídit dopravu“ na úseku zhruba 250 m pro osobní auta pro nově zamýšlený bytový dům, a na konci cesty, v odlehlé části a přírodou nejbohatší části rybníka, se vybudovala točna pro hasičské a popelářské vozy. Nyní se na této cestě kolem jihovýchodního břehu rybníka procházejí maminky s kočárky, děti z mateřských školek a rodiny s dětmi a je těžko představitelné, aby se na takové cestičce míjela auta a chodci. Navíc se tak díky zavedení dopravy kolem rybníka zcela zničí jeho přírodní a odpočinkový ráz a z malebné části přírody se stane lákavé místo pro další developery. Znehodnotí se prostředí pro občany a díky plánované točně se výrazně zvýší znečištění rybníka nečistotami z projíždějících i parkujících aut.

Ve smyslu této výstavby bylo dne 10.5.2011 zahájeno územní řízení „Prodloužení veřejného osvětlení, kabelových rozvodů 1kV pro dopravní zabezpečení a umístění točny“ Spis. Zn.: SZ MCP6 037201/2011/OV/Krá, Č.j. MCP6 109522/2011. V reakci na toto řízení bylo na stavební úřad zasláno 32 písemných námitek od obyvatelů Liboce a vzniklo Libocké občanské sdružení. To má za cíl chránit okolí rybníka a jeho přírodní ráz, jako i nejbližšího okolí od podobných necitlivých zásahů a pofidérních rozhodnutí stavebního úřadu. Toto řízení není v této chvíli jediný případ, hned kousek od západní hráze rybníka je v této chvíli vedeno územní řízení Bytový dům se dvěma nadzemními sekcemi včetně napojení na infrastrukturu při ulici Rybničná v Praze 6 - Liboci“, č.j.: MCP6 064516/2011, Spis.zn.: SZ MCP6   103001/2010/OV/Krá, který je svými rozměry a výškou přes 13 m zcela necitlivě a megalomansky na přání developera napasován do současné zástavby, a pokud se takto zrealizuje, znepříjemní život mnoha lidem z blízkého okolí.

Vyzýváme tedy představitele městské části Prahy 6, především všechny zastupitele i starostku, aby se zasadili o zastavení těchto územních řízení, které pokud se zrealizují, výrazně zhorší životní prostředí občanů Liboce.

V blízké době budeme sbírat Vaše podpisy k této výzvě a spolu s nimi výzvu odešleme zastupitelům a starostce městské části Praha 6. Další informace na http://www.libockesdruzeni.cz

V Praze, 15. května 2012

jménem Libockého občanského sdružení:
Josef Soušek,
Kamil Vlček, předseda sdružení,
Vladimíra Tomanová,
Lenka Špičáková,
Kateřina Kubešová

Aktualizováno ( Neděle, 20 Květen 2012 22:26 )
 


joomla templateinternet security reviews
Tvorba stránek: Kamil Vlček, Praha - Liboc
Agriculture template by kaspersky review