Průběh řízení
Zahájení řízení
Sobota, 19 Květen 2012 00:55

12.4.2011 - Vozábová, Vozáb a Šoustal podali žádost o vydání územního rozhodnutí u umístění stavby "prodloužení veřejného osvětlení, kabelové rozvody 1 kV pro dopravní zabezpečení a umístění točny" na břehu Libockého rybníka a bylo zahájeno územní řízení. Oznámení o zahájení řízení (PDF)

Jedná se o tuto parcelu č. 327 a přilehlou 1275/1 (výpis z katastru nemovitostí).
Zde jsou fotografie pozemku z května 2011.

Na místě plánované stavby byla vyvěšena cedule s oznámením o řízení a tímto nákresem stavby:

Plánované umístění točny, semaforů a budoucích domů si najdete také na tomto nákresu nebo na této letecké mapě.

Proti umístění stavby se 11.4.2011 nesouhlasně vyjádřil Útvar rozvoje hl. m. Prahy, především z důvodu rozporu s územním plánem. Točna a světelná signalizace jsou totiž plánovány na území kategorie ZN, tedy Území krajinné - plochy nelesní. Vyjádření ústavu rozvoje ke stažení zde: Vyjádření útvaru rozvoje.pdf

Souhlas se záměrem podal 11.4.2011 Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 6. V rozporu se s tímto svým souhlasem podal ovšem stejný úřad 7.6.2011 námitku proti umístění stavby a to také především kvůli rozporu z územním plánem. Souhlas a námitka ke stažení zde: Souhlas OUR P6.pdf, Námitka OUR P6.pdf,

 

Aktualizováno ( Pátek, 13 Červenec 2012 13:50 )
 
Námitky veřejnosti
Sobota, 19 Květen 2012 01:22

15.6.2012 - proběhlo veřejné ústní jednání na Úřadu městské části Praha 6, kde bylo naposledy možné podat námitky proti plánované stavbě. Podle §85, odst. 2b stavebního zákona jsou účastníky řízení "osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno". Protože plánovaná stavba narušuje hodnotu rekreačního území Libockého rybníka, která tvoří součást hodnoty všech staveb v okolí. Proto by byli majitelé veškerých nemovitostí v okolí Libockého rybníka poškozeni na svých majetkových právech a podle našeho výkladu jsou účastníky řízení.  

Před tímto jednáním jsme sepsali vzor námitky účastníků řízení (kde je shrnuta jak plánovaná stavba, tak důvody našeho nesouhlasu, ke stažení zde), kterou jsme nabídli k úpravě a podpisu mnoha obyvatelům Liboce. Naše a některé další podepsané námitky jsme podali poštou nebo osobně na podatelně Úřadu městské části Praha 6, případně nejpozději při veřejném ústním jednání. Spolu s dalšími námitkami se v den jednání sešlo zhruba 30 námitek.

24.8.2011 se Libocké občanské sdružení přihlásilo za účastníka řízení

Aktualizováno ( Úterý, 22 Květen 2012 15:37 )
 
Doplňování podkladů
Sobota, 19 Květen 2012 01:26

15.6.2012 - přerušení řízení

18.8.2012 doplnění podkladů a pokračování řízení

25.11.2011 - další přerušení řízení - pro dolnění souhlasu vlastníka pozemku č.p. 1275/1 k.ú. Liboc s vjezdem na pozemek

9.12.2011 - odvolání proti přerušení - p. Buben
12.12.2011 - odvolání proti přerušení v podobném znění - Libocké občanské sdružení, Josef Soušek, Kateřina Kubešová, Vladimíra Tomanová a RNDr. Lenka Špičáková.
17.2.2012 - doplnění souhlasu vlastníka pozemku 1275/1 a stanovisko Hasičského záchranného sboru a pokračování územního řízení
16.3.2012 - zamítnutí všech odvolání stavebním odborem Hlavního města Prahy
8.3.2012 - aktualizace stanovisek správců sítí
16.3.2012 - pokračování územního řízení

Aktualizováno ( Neděle, 16 Září 2012 20:35 )
 
Rozhodnutí stavebního úřadu
Neděle, 16 Září 2012 20:39

V pondělí 10. září stavební úřad rozhodl a schválil točnu, semafory, rozšíření a zpevnění cesty. Text rozhodnutí si můžete stáhnout zde. Všechny námitky učastníků řízení i Útvaru rozvoje hl. m. Prahy jednoduše zamítl. Občanské sdružení se bude samozřejmě odvolávat, v textu je mnoho nesrovnalostí. Jak je možné se odvolat se píše na konci rozhodnutí, termín je do úterý 25. září. 
Stavební úřad uznal za účastníky řízení 16 lidí z Liboce, kteří se tak přihlásili pro poškozování občanských práv na zdravé životní prostředí. Všichni se mohou odvolat, pokud budete chtít, můžeme s tím pomoci. 

Aktualizováno ( Neděle, 15 Březen 2015 21:24 )
 
Odvolání
Úterý, 25 Září 2012 21:00

Dnes jsme podali odvolání za Libocké sdružení. Hlavní body odvolání byly tyto:
- rozpor s územním plánem, co se týče vlastní točny, která by měla ležet mimo plochu zeleně podél rybníka, ale i zdí okolo točny a vjezdu do garáží, vše v ploše zeleně.
- plánované veřejné osvětlení je také v ploše zeleně, opět v rozporu s územním plánem.
- rybník je významný krajinný prvek, k čemuž se odbor ochrany přírody P6 vůbec nevyjádřil

a další ... Celý text odvolání si můžete stáhnout nebo se podívat na všech šest podaných odvolání ve výzvě stavebního úřadu k vyjádření k odvolání

Plánovanou podobu domů i točny zobrazuje cedule za plotem pozemku:

2012-07-17 22434xxx

Aktualizováno ( Neděle, 15 Březen 2015 21:25 )
 


joomla templateinternet security reviews
Tvorba stránek: Kamil Vlček, Praha - Liboc
Agriculture template by kaspersky review